Oferta

Ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy STER

Leczenie uzależnień - Terapie psychologiczne – Szkolenia - Lubartów

W Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym Ster w Lubartowie stawiamy pierwszym miejscu niesienie skutecznej pomocy naszym pacjentom w różnych trudnościach życiowych. Z tego powodu dlatego oferta placówki obejmuje kompleksowe usługi terapeutyczne, oparte na nowoczesnych i bezpiecznych metodach leczenia psychologicznego. Dzięki wieloletniej praktyce, zespół ośrodka gwarantuje profesjonalną pomoc w trakcie terapii psychologicznej.  Nasz oferta terapeutyczna skierowana jest do osób w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

W naszej placówce medycznej mają Państwo również możliwość skorzystania z szerokiej oferty szkoleń i warsztatów z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych, ochrony zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS, uzależnień i innych ryzykownych zachowań, a także edukacji seksualnej dla młodzieży.

Szczegółowa oferta Ośrodka STER obejmuje:

- pomoc osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem (terapia indywidualna lub grupowa)

- pomoc rodzinom z problemem uzależnienia

- psychoterapię

- poradnictwo, konsultacje psychologiczne

-konsultacje i leczenie psychiatryczne

-  pomoc w zakresie trudności emocjonalnych i zaburzeń nastroju (np. stres, niepokój, stany depresyjne, lękowe, zaburzenia nerwicowe

- interwencję w kryzysie np. dla osób doświadczających przemocy

-rozwój umiejętności społecznych

- rozwój osobisty

-  pomoc w trudnościach i kryzysach w relacjach

- terapię par i rodzin

- pracę z młodzieżą eksperymentującą z narkotykami, alkoholem i innymi używkami,

- pomoc w zakresie trudności wychowawczych

- badania psychologiczne i wydawania zaświadczeń

- terapię zaburzeń osobowości

- leczenie chorób psychicznych

 

- szkolenia i warsztaty z zakresu:

Wiedzy i umiejętności psychologicznych i społecznych

profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych

HIV/AIDS, HCV i innych zakażeń przenoszonych droga płciową i krwiopochodną

Edukacji seksualnej.

 

Nasza pomoc w zakresie uzależnień obejmuje:

-uzależnienia chemiczne, w tym:

alkoholizm

narkomania

uzależnienie od dopalaczy

uzależnienie od leków

- uzależnienia behawioralne, w tym:

hazard

kompulsywne zakupy tzw. zakupoholizm

uzależnienie od komputera

uzależnienie od seksu